ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)
รหัสสินค้า  269616010

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)

รหัสสินค้า  269616010
  • ISBN: 9786160833306
  • เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557
  • กล่าวถึง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
฿ 225
฿ 250
ประหยัดทันที  ฿ 25
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  21/12/2018 - 22/01/2020
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 18.7x25.6x1.4 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.6 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)

          "งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเล่มกล่าวถึง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบวงจรต่างๆ การทดลองและทดสอบงานพื้นฐานด้านต่างๆ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละบทจะมีสรุปเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

 

สารบัญ

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)

บทที่ 1 มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

บทที่ 2 ทฤษฎีอิเล็กตรอน ตัวนำ กึ่งตัวนำ ฉนวน และความต้านทาน

บทที่ 3 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและหน่วยวัดไฟฟ้า

บทที่ 4 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

บทที่ 5 อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสัญลักษณ์

บทที่ 6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการต่อสายดิน

บทที่ 7 ตัวต้านทาน

บทที่ 8 ตัวเก็บประจุ

บทที่ 9 ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า

บทที่ 10 วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 11 เครื่องมือช่างและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

บทที่ 12 ใบปฏิบัติงาน

 

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)

ISBN : 9786160833306

ผู้แต่ง : พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

หน้า/จำนวนเล่ม : 336 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

คำนำ

          หนังสือ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้ เป็นหนังสือพื้นฐานการศึกษาหาความรู้ในด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายส่วน ช่วยให้รู้จักและเข้าใจในโครงสร้าง คุณสมบัติ หลักการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 12 บทเรียน แบ่งออกเป็นบทเรียนด้านทฤษฎี 11 บท แต่ละบทเรียนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ ทฤษฎีเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบท อีกหนึ่งหน่วยบทเรียนเป็นด้านปฏิวัติ ประกอบด้วยใบปฏิบัติงานใช้ฝึกภาคปฏิบัติ ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรีในสาขางานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้เป็นวิชาเรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ในวิชาชีพสาขางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ตลอดจนผู้ที่สนใจ

พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน