promo code 8.8 Mega Sale (19-20 Aug 19)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
รหัสสินค้า  206790010

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

รหัสสินค้า  206790010
  • 9786163810434
  • เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
  • เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ราคาปกติ:  ฿ 169
ราคาพิเศษ:  ฿ 152
ประหยัดทันที  ฿ 17
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  02/03/2018 - 20/08/2019
รวมยอดของ
- +
สินค้าจะมีเร็วๆนี้
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

Packaging Dimension (WxLxH) 14.5x21x1.7 cm
Weight Detail 0.4 kg

เนื้อหาโดยสังเขป

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

          นำเสนอสาระที่สำคัญเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย


สารบัญ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- บัญชีแนบท้าย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาจรา 79 อ้างถึง ซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย

- กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญยัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477

- บทเฉพาะกาลตามพระราชบัญยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2548 เรื่อง ขอพระราชทานอภัยโทษ

- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนที่แก้ไข, ยกเลิกและเพิ่มเติม ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 115/2557

- รวมพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- กฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ISBN : 9786163810434

ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์,ศรัญญา วิชชาธรรม

สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP

หน้า/จำนวนเล่ม : 304 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ผู้ที่ดูสินค้านี้ มักจะดูสินค้านี้ด้วย

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน