ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน
พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง
รหัสสินค้า  304332010

พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง

รหัสสินค้า  304332010
  • ISBN: 9786164870260
  • สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2, ระดับ3 และระดับ 4
  • แนวข้อสอบจริง GAT เชื่อมโยง 50 บทความ พร้อมเฉลยอธิบายเข้าใจง่าย
  • สามารถอ่านสอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4)
  • แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด
฿ 220
฿ 260
ประหยัดทันที  ฿ 40
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  08/07/2019 - 18/11/2019
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 19.05x25.4x1.4 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.52 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง

สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2, ระดับ3 และระดับ 4

สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียดทุกเรื่อง ทั้งอนุกรม คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตารางข้อมูล สดมภ์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภาษา และการสรุปความจากสัญลักษณ์

ครอบคลุมการสอบทุกระดับทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4) พน้อมแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด และเฉลยอย่างละเอียด อ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเอง สอบผ่านได้จริง

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด (คณิต ก.พ.)

2. สามารถอ่านสอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4)

3. แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด

 

สารบัญ

พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง

บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

แนวข้อสอบ

แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ

การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร

การปฏิบัติตามระเบียบ

การยุติการทําตอบ

ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ

เทคนิคการสอบ ก.พ. ให้ผ่าน

บทที่ 1 อนุกรม

ทำความเข้าใจสำหรับผู้เริ่มต้น

อนุกรม 1 ชุด แบบเพิ่มขึ้นคงที่

อนุกรมแบบเพิ่มขึ้นคงที่ 1 ชั้น

อนุกรมแบบเพิ่มขึ้นคงที่ 2 ชั้น

อนุกรมแบบเพิ่มขึ้นคงที่ 3 ชั้น

อนุกรมแบบเพิ่มขึ้นคงที่มากกว่า 3 ชั้น

อนุกรม 1 ชุด แบบลดลงคงที่

อนุกรมแบบลดลงคงที่ 1 ชั้น

อนุกรมแบบลดลงคงที่ 2 ชั้น

อนุกรม 1 ชุด แบบผสม

สรุปการหาคำตอบอนุกรม 1 ชุด (แบบพื้นฐาน)

อนุกรม 1 ชุด แบบยกกำลัง

อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง

อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง 2 หลัก

อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง 3 หลัก

อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง 4 หลัก

อนุกรมแบบผสม 2 ชุด

อนุกรมแบบผสม 2 ชุด ที่ไม่สัมพันธ์กัน

อนุกรมแบบผสม 2 ชุด ที่สัมพันธ์กัน

อนุกรมแบบผสม 3 ชุด

อนุกรมแบบแยกชุด

อนุกรมแบบแยกชุด ชุดละ 3 ตัว

อนุกรมแบบแยกชุด ชุดละ 4 ตัว

อนุกรมแบบเศษส่วน

อนุกรม 1 ชุด แบบซับซ้อน

บทที่ 2 พื้นฐานคณิตศาสตร์

การเปรียบเทียบมาตราส่วนที่สำคัญ

มาตราชั่ง

มาตราตวง

มาตราวัด

หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น

หลักการหาตัวหารร่วมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.)

หลักการหาตัวคูณร่วมน้อยที่สุด (ค.ร.น.)

การหาค่าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ

การหาอัตราส่วน

การหาพื้นที่

การหาปริมาตร

การหาความเร็ว ระยะทาง และเวลา

เลขยกกำลัง

คุณสมบัติของเลขยกกำลัง

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล (ตารางข้อมูล)

การหาค่าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำข้อสอบตารางข้อมูล

บทที่ 4 สดมภ์

รู้จักกับข้อสอบสดมภ์

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการสอบสดมภ์

รากที่สอง

รากที่สาม

รากที่ n

คุณสมบัติของราก

ค่าสัมบูรณ์

คุณสมบัติของค่าสัมบูรณ์

การทำข้อสอบสดมภ์

บทที่ 5 อุปมาอุปไมย

สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย

บทที่ 6 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ (ตรรกศาสตร์)

หลักการทำข้อสอบ “ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น”

หลักการทำข้อสอบ “ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น”

บทที่ 7 การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)

รู้จักกับข้อสอบการสรุปความจากภาษา

หลักการทำข้อสอบการสรุปความจากภาษา

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดลำดับที่ให้เงื่อนไขทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 หาตัวแปรที่จะนำมาสร้างตารางข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลตามเงื่อนไขที่ให้มาอย่างชัดเจนก่อน

ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเงื่อนไขส่วนที่เหลือ

ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาช่องว่างที่เหลือ

การตอบข้อสรุปโดยใช้ตารางข้อมูล

บทที่ 8 การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)

รู้จักกับข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์

การทำข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์

คุณสมบัติของเครื่องหมายที่ควรทราบ

ข้อตกลงในการทำข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์

การหาคำตอบแบบง่าย

การหาคำตอบแบบซับซ้อน

วิธีทำข้อสอบการสรุปความจากสัญลักษณ์

บทที่ 9 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 1

เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 1

บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 2

เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 2

บทที่ 11 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 3

เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 3

 

พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง

ISBN : 9786164870260

ผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์

สำนักพิมพ์ : Infopress

หน้า/จำนวนเล่ม : 248 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน