Happy Jumbo Sale ลดถล่มสต็อก ช็อคส่งท้ายปี (11-12 Dec 18)
ระบบจัดการฐานข้อมูล
รหัสสินค้า  204240010

ระบบจัดการฐานข้อมูล

รหัสสินค้า  204240010
  • 9786160831104
  • หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในชั้นเรียน หรือคู่มือสำหรับผู้สนใจทั่วไป
ราคาปกติ:  ฿ 160
ราคาพิเศษ:  ฿ 144
ประหยัดทันที  ฿ 16
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  13/02/2018 - 12/12/2018
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น
Packaging Dimension (WxLxH) 18.5x25.6x1 cm
Weight Detail 0.44 kg

เนื้อหาโดยสังเขป

ระบบจัดการฐานข้อมูล

          หนังสือ ระบบจัดการฐานข้อมูล รหัส 3204-2004 ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลถูกนำไปใช้งานบนภาคธุรกิจทั่วไป ระบบฐานข้อมูลถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่นำมาใช้จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ และธุรกิจก็จะได้รับผลประโยชน์จากฐานข้อมูล ผ่านการดำเนินธุรกรรมทางด้านต่างๆ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจ

          หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติผ่านซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MS-Access ในการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการเขียนชุดคำสั่ง SQL รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง

          ท้ายนี้ ทางทีมงานฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้รับความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการเขียนชุดคำสั่งเพื่อสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL เป็นอย่างดี เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูงได้ต่อไป


ระบบจัดการฐานข้อมูล

ISBN : 9786160831104

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการซีเอ็ดคอมพิวเตอร์

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.

หน้า/จำนวนเล่ม : 244 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ความเห็นของลูกค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน