ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Social 24 oct 63
อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ
รหัสสินค้า  207182010

อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

รหัสสินค้า  207182010
  • 9786163882424
  • หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของพระแม่แห่งแผ่นดิน
  • เรื่องราวของพระราชกรณียกิจ การทรงงาน แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ ในด้านศิลปะของแผ่นดิน
฿ 285
฿ 300
5%
ประหยัด ฿ 15
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  06/03/2018 - 01/11/2020
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (WxLxH) 14.5x20.9x1.5 cm
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.3 kg

เนื้อหาโดยสังเขป

อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

          อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ คือ หนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของพระแม่แห่งแผ่นดิน ถึงเรื่องราวของพระราชกรณียกิจ การทรงงาน แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ ในด้านศิลปะของแผ่นดิน ให้รับรู้ถึงความเป็นมาของความยากลำบากในการก่อเกิดชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้น จากงานพื้นบ้าน สู่งานศิลป์สูงค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย และได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความงดงามเหล่านั้น ด้วยภาษาที่นุ่มนวล และงดงามดุจงานศิลป์ของผู้เรียบเรียง ให้เราติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อย่างภาคภูมิและอิ่มเอิบในหัวใจ


สารบัญ

อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

- พระราชสมัญญา อัคราภิรักษศิลปิน

- พระราชประวัติ

- การออกแบบชุดไทยประจำชาติ

- หัตถศิลป์

- มัณฑนศิลป์

- ดุริยางคศิลป์

- วรรณศิลป์

- นาฏศิลป์

- วาทศิลป์

- สถาปัตยศิลป์ การตกแต่งภายใน ประติมากรรม ปฏิมากรรมและภูมิสถาปัตย์

- พระเกียรติคุณแซ่ซ้อง


อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ

ISBN : 9786163882424

ผู้แต่ง : รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

สำนักพิมพ์ : โนเบิ้ลบุ๊คส์

หน้า/จำนวนเล่ม : 264 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ


หมายเหตุ

เนื้อหาปกหลัง

          อัคราภิรักษศิลปิน...ทรงเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ พระองค์มีพระปรีชาสามารถในงานศิลปะทุกสาขา และทุ่มเทพระกำลังทุกอย่างในการทำนุบำรุงศิลปะ ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินทรงสร้างศิลปินจากชาวบ้านที่ทรงอุปถัมภ์ให้มีอาชีพเสริมเพื่อมีรายได้เพิ่ิมขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทรงอุปถัมภ์งานช่างต่างๆ ทั้งช่างพื้นบ้านและช่างประณีตศิลป์ทั่วประเทศ พระราชทานแนวพระราชดำรินานาประการให้เกิดการพัฒนางานหัตถศิลป์ ทรงเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมให้กว้างขวางไปทั่วโลก ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนง ด้วยพระปรีชาสามารถและอัจฉริยภาพ ของพระองค์โดยแท้ก่อประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างมหาศาลสมพระราชสมัญญา อัคราภิรักษ์ศิลปินบารมีพระมิ่งแม่ปกป้องศิลป์ไทยนานเทอญ


รีวิวโดยนักเขียน

          คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "องค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกช่างศิลป์ไทย" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมเกล้ากระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งไหมไทย" และกระทรวงวัฒนธรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "อัคราภิรักษศิลปิน" ล้วนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจด้านงานหัตถศิลป์อันเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่สืบสานเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยมาช้านาน บางอย่างกำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา บางอย่างขาดผู้สืบทอด บางอย่างต้านกระแสเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไม่ไหว บางอย่างแปรเปลี่ยนจากความละเอียด ประณีต ไปสู่ความหยาบ ง่าย เพราะขาดการบ่มเพาะ รสนิยมทางศิลปะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระวิริยะอดทน ทรงให้กำลังใจพร้อมกระตุ้นสำนึกให้ช่างชาวบ้านมองเห็นคุณค่าทางศิลปะในงานหัตถกรรมในชีวิตประจำวันของตน ทรงส่งเสริมให้ช่างชาวบ้านได้เห็นผลงานหัตถศิลป์ที่งดงามวิจิตร ทรงให้ช่างชาวบ้านได้ฝึกอบรมวิชาช่างชั้นสูงเพื่อมีโอกาสพัฒนาฝีมือในระดับสูงยิ่งขึ้น ผลงานหัตถศิลป์จำนวนมากได้อวดสายตาให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมและอัศจรรย์ใจ นอกจากผลงานด้านหัตถศิลป์แล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ยังทรงอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะอีกหลายประเภท ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ สถาปัตยศิลป์ งานออกแบบ และงานวิจิตรศิลป์อื่นๆ ดังที่กล่าวไว้ในหนังสือ อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ แม้จะเป็นเพียงน้อยนิด หากมีข้อผิดพลาดประการใด หวังในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ โปรดฯ พระราชทานอภัยด้วย

- ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์


รีวิวโดยสำนักพิมพ์

          ถือเป็นความโชคดีอย่างหาที่สุดมิได้ของคนไทยทั้งแผ่นดิน ที่เรามีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรอย่างมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย และที่สำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงสืบสานและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เป็นองค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกด้านศิลปะไทย ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในศิลปะหลายด้าน พระองค์จึงทรงส่งเสริมสนับสนุนจากงานศิลปะพื้นบ้าน ให้กลายเป็นศิลปะที่สามารถเชิดหน้าชูตา บ่งบอกความเป็นชาติได้อย่างสมภาคภูมิ ได้สร้างให้ชาวบ้านธรรมดาๆ กลายเป็นศิลปินที่มีฝีมือระดับประเทศ ที่สามารถอวดงานศิลป์แก่คนทั้งโลกได้ ทั้งหมดนี้ก็ด้วยพระบารมีแห่งพระแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อัคราภิรักษศิลปิน บารมีพระมิ่งแม่ ปกป้องศิลป์ไทย นานเทอญ คือหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของพระแม่แห่งแผ่นดิน ถึงเรื่องราวของพระราชกรณียกิจ การทรงงาน แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ ในด้านศิลปะของแผ่นดิน ให้รับรู้ถึงความเป็นมาของความยากลำบากในการก่อเกิดชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้น จากงานพื้นบ้าน สู่งานศิลป์สูงค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความงดงามเหล่านั้น ด้วยภาษาที่นุ่มนวล และงดงามดุจงานศิลป์ของผู้เรียบเรียง ให้เราติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อย่างภาคภูมิและอิ่มเอิบในหัวใจ

- สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน