ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Promo Code Payday Sale! (27-30 Nov 2020)
เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น +DVD
รหัสสินค้า  240438010

เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น +DVD

รหัสสินค้า  240438010
  • ISBN : 9786165274661
  • รวมความรู้พื้นฐานทางการบัญชี
  • พร้อม DVD ประกอบ 7 แผ่น
฿ 265
฿ 295
10%
ประหยัด ฿ 30
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  03/08/2018 - 28/11/2020
สินค้าจะมีเร็วๆนี้
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ

การจัดส่ง

จัดส่งฟรีเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน
ฟรี
จัดส่งตามที่อยู่ ส่งภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังชำระเงิน

สินค้าใกล้เคียง

ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 19x27.1x2.4 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 0.85 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น + DVD

          รวมความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังจัดทำในรูปแบบดีวีดีมีภาพประกอบช่วยอธิบายถึงหลักการบัญชีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเน้นในส่วนที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายในการทำบัญชี ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจนและจดจำหลักการของการทำบัญชีได้ง่ายยิ่งขึ้น หนังสือพร้อมดีวีดีชุดนี้เรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนมัธยม นิสิตนักศึกษาสาขาการบัญชี การบริหาร และสาขาอื่นๆ ที่ต้องศึกษาวิชาการบัญชีขั้นพื้นฐาน เช่น เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงเจ้าของกิจการร้านค้าที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบัญชีก็สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนการสอนชุดนี้

     รวม 7 องค์ความรู้ด้านบัญชี

1. ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี

- การบัญชี (Accounting)

- แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) และมาตรฐานการบัญชี (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP)

- งบการเงิน (Financial Statements)

- ผังบัญชี (Chart of Accounts)

- การเดบิต เครดิตบัญชี และหลักการบัญชีคู่ (Double Entry Accounting)

- การวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้สมการบัญชีหรือสมการงบดุล (Transaction Analysis)

2. กระบวนการบันทึกบัญชี

- การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

- การผ่านรายการในสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท

- การจัดทำงบทดลอง (Trial Balance)

- การปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) ในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

- การทำงบทดลองหลังปรับปรุง (Trial Balance After Adjusted)

- การปิดบัญชี (Closing Entries) ในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

- การจัดทำงบการเงิน (Preparing Financial Statements)

3. การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

- คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า

- วงจรของกิจการซื้อขายสินค้า

- การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

- การบันทึกบัญชีสำหรับการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด

- การปิดบัญชี

4. การบัญชีสำหรับกิจการผลิตสินค้า

- การบันทึกบัญชีสำหรับวัตถุดิบ

- การบันทึกบัญชีสำหรับค่าแรง

- การบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิต

- การบันทึกบัญชีงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูป

- การจัดทำงบกำไรขาดทุนของกิจการผลิตสินค้า

- การจัดทำงบต้นทุนการผลิต (Schedule of Cost of Goods Manufactured)

- การจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ของกิจการผลิตสินค้า

5. การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- อัตราภาษี

- การคำนวณภาษี

- ภาษีซื้อต้องห้าม

- การบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

- การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

- การแสดงรายการในงบการเงินเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. สมุดรายวันเฉพาะ

- สาเหตุของการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ

- ตัวอย่างรูปแบบสมุดรายวันเฉพาะ

- วิธีการบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ

7. งบกระแสเงินสด

- สาเหตุของการจัดทำงบกระแสเงินสด

- การเปิดเผยข้อมูลในงบกระแสเงินสด

- การจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางตรงและทางอ้อม

 

เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น + DVD

ISBN : 9786165274661

ผู้แต่ง : อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ

สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส

หน้า/จำนวนเล่ม : 280 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

หมายเหตุ : มาพร้อมกับ DVD ประกอบ 7 แผ่น

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 2 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
2
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  5.0 ใน 5 คะแนน
Janesuda
  15/10/2019 09:30:36

ยอดเยี่ยม

คุ้มค่ามาก แค่ซีดีที่ให้มาก็คุ้มมากๆแล้ว เปิดฟังวนไปคร่าา
Pisinee
  19/08/2019 11:10:11

ยอดเยี่ยม

อธิบายได้ละเอียดมาก มีแผ่น DVD ให้เปิดดูประกอบหนังสือ คุ้มค่ามากค่ะ

ผู้ที่ซื้อสินค้านี้ สั่งซื้อสินค้านี้ด้วย