promo code 8.8 Mega Sale (23-24 Aug 19)
๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน
รหัสสินค้า  229893010

๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

รหัสสินค้า  229893010
  • 9786160032525
  • รวมความรู้ด้านศาสตร์พระราชาในแขนงต่างๆ
  • ผู้อ่านจะได้รับความรู้และเข้าใจถึงพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาพื้นที่ทุรกันดารที่พระองค์ท่านพระราชทานแนวทางแก่ราษฎร
ราคาปกติ:  ฿ 300
ราคาพิเศษ:  ฿ 255
ประหยัดทันที  ฿ 45
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  14/06/2018 - 24/08/2019
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น
ของแท้ 100%
Packaging Dimension (WxLxH) 14.6x21.1x2.1 cm
Weight Detail 0.525 kg

เนื้อหาโดยสังเขป

๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น "ต้นแบบ" ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ ในลักษณะของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงาน โดยจะได้รับความรู้รอบด้าน อีกทั้งมีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การได้รับประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู่ ๖ แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคนั้นๆ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งขึ้น ได้แก่

          ๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          ๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

          ๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

          ๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

          ๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

          ๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี


สารบัญ

๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

- บทที่ ๑ แนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน

- บทที่ ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- บทที่ ๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

- บทที่ ๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

- บทที่ ๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

- บทที่ ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

- บทที่ ๗ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี


๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

ISBN : 9786160032525

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

หน้า/จำนวนเล่ม : 400 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : คละสี

ผู้ที่ดูสินค้านี้ มักจะดูสินค้านี้ด้วย

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน