ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน
Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
รหัสสินค้า  280856010

Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

รหัสสินค้า  280856010
  • ISBN: 9789744144447
  • รวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมพิชิตทุกสนามสอบ! TOEFI, IELTS, CU-TEP, TU-GET
  • อธิบายเนื้อหาในแต่ละบทได้อธิบายไวยากรณ์ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด
ราคาปกติ:  ฿ 350
ราคาพิเศษ:  ฿ 295
ประหยัดทันที  ฿ 55
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  27/02/2019 - 16/10/2019
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น
ของแท้ 100%

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

Packaging Dimension (กxยxส) 18.6x26.1x1.8 ซม.
Weight Detail 0.74 กก.

เนื้อหาโดยสังเขป

Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

           Grammar หรือ หลักไวยากรณ์ เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นรากฐานก้าวแรกที่นำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นความรู้ทางไวยากรณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาที่จะต้องมีความเข้าใจถึงหลักการและกฎเกณฑ์ของภาษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่การตีความหมาย และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน รวมถึงการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษต่าง ๆ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP และ TU-GET เป็นต้น ที่ผู้สอบจะต้องมีพื้นฐานทางไวยากรณ์ที่ดี เพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนในระดับที่ต้องการ

          การจัดทำหนังสือเล่มนี้ได้ตระหนักถึงปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่าที่ควรประกอบกับหลักไวยากรณ์ของภาษาไทยมีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษอย่างสิ้นเชิงดังนั้น หนังสือ Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ จึงได้รวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะมีการนำเสนอหลักไวยากรณ์จากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่ โดยเริ่มจากโครงสร้างระดับคำ (Parts of Speech) ระดับประโยค (Sentences) กาล (Tenses) วาจก (Voices) การกล่าวโดยตรงและการกล่าวโดยอ้อม (Direct and Indirect Speech) และประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) โดยอธิบายเนื้อหาในแต่ละบทไว้อย่างละเอียด อันประกอบด้วยโครงสร้าง วิธีการและสถานการณ์ในการนำไปใช้ ข้อควรระวัง ตัวอย่างในการใช้ และแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝนด้วยตนเอง ซึ่งการยกตัวอย่างและแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อนั้น ได้คำนึงถึงรูปแบบการใช้ภาษาจริงในชีวิตประจำวัน ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในสถานการณ์โลกปัจจุบัน

 

สารบัญ

Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1 Parts of Speech (วจีวิภาค)

บทที่ 2 Sentence (ประโยค)

บทที่ 3 Present Time (ปัจจุบันกาล)

บทที่ 4 Past Time (อดีตกาล)

บทที่ 5 Future Time (อนาคตกาล)

บทที่ 6 Voices (วาจก)

บทที่ 7 Direct and Indirect Speech (การกล่าวตรงและการกล่าวอ้อม)

บทที่ 8 Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข)

 

Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

ISBN : 9789744144447

ผู้แต่ง : ณัฐวิภา วิริยา, ผศ.ดร.

สำนักพิมพ์ : เอ็กซเปอร์เน็ท

หน้า/จำนวนเล่ม : 366 หน้า

ชนิดปก : ปกอ่อน

เนื้อในพิมพ์ : 2 สี

ผู้ที่ดูสินค้านี้ มักจะดูสินค้านี้ด้วย

ผู้ที่สนใจสินค้านี้ สนใจสินค้านี้ด้วย

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน