ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน
mazuma เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น Crystal 3.5 (3,500 วัตต์)
รหัสสินค้า  195115010

mazuma เครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น Crystal 3.5 (3,500 วัตต์)

รหัสสินค้า  195115010
  • ตัวเครื่องภายนอกผลิตจากโพลิเมอร์คุณภาพสูง
  • ทนความร้อนได้สูงถึง120C
  • ดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่าย
ราคาปกติ:  ฿ 2,990
ราคาพิเศษ:  ฿ 1,798
ประหยัดทันที  ฿ 1,192
ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่  09/10/2019 - 16/10/2019
รวมยอดของ
- +
มีสินค้าในสต๊อก
สินค้านี้จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ
รับประกันศูนย์ 1 ปี
ส่งฟรีที่เซเว่นอีเลฟเว่น
ของแท้ 100%

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

Packaging Dimension (WxLxH) 21.6x32.8x10 cm.
Weight Detail 2 kg.

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่น CRYSTAL 3.5

ชื่อแบรนด์ : Mazuma

รุ่น : CRYSTAL3.5

ขนาด : 21x32x8 cm.

น้ำหนัก : 1.5 Kg.

กำลังไฟฟ้า : 3500 W.

การรับประกัน : 1 ปี


 

รายละเอียดของสินค้า

MAZUMA เครื่องทำน้ำอุ่นมาซูม่า3500วัตต์ รุ่นCRYSTA3.5 ปลดเปลื้องความอ่อนล้าด้วย MAZUMA มั่นใจในระบบความปลอดภัย กับดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่าย น้ำอุ่นเร็วทันใจด้วยหม้อต้มกำลังไฟ 3500 วัตต์ ให้วันของคุณเริ่มต้นและจบลงด้วยความอบอุ่นจากMAZUMA

- 5 ปี การรับประกันภายในประเทศจากผู้ผลิต เพิ่มเติม

- ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว

- ตัดการทำงานของเครื่องภายใน0.1วินาที

- ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน57องศา

- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกABSแข็งแรงทนความร้อนได้สูงถึง120C


 

คุณสมบัติ

- ขดลวดทำควำมร้อน ผลิตมำจำกทองแดง ฉนวนภำยในหุ้มด้วยแมกนีเซียมออกไซด์ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้ารั่ว

- กระป๋องฮีตเตอร์ เป็นแบบ Grilon ทำจำกพลำสติกไนล่อน ผสมไฟเบอร์ ทนควำมร้อนได้สูงถึง 200 องศำ และเป็นฉนวนทำงไฟฟ้ำ ปลอดภัย

- ปรับอุณหภูมิด้วยระบบ Electronic Control ตั้งแต่ 32 - 45องศำ ตำมควำมเหมำะสม

- ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้ำรั่ว AUTOMATIC LEAKAGE CURRENT CUT-OFF ตัดการทางานของเครื่องภายใน 0.1วินำที หำกเกิดกระแสไฟฟ้ำรั่วแม้เพียง 15 มิลลิแอมแปร์

- ตัวเครื่องภำยนอกผลิตจำกพลำสติกเกรด ABS แข็งแรง ทนทำน ทนควำมร้อนได้สูงถึง 120C

- ระบบควำมปลอดภัยจำกน้ำร้อนสูง AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CUT-OFF ตัดไฟทันทีเมื่ออุณหภูมิเกิน 57องศำ

- สำยไฟทนควำมร้อนได้สูง 105องศำ

- ออกแบบตำมมำตรฐำน IPX4ป้องกันน้ำเข้ำเครื่อง

- ชุดฝักบัวสีขำว 1ระดับ ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม ด้ำนสิ่งแวดล้อม มอก.2066-2552

- สินค้ำได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ด้ำนควำมปลอดภัย มอก.1693-2547

- ฮีตเตอร์รับประกัน 5 ปี ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี


 

Call Center / ช่องทางการรับประกัน

842 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร : 080 057 4757

เวลาทําการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

*วันพุธ เวลา 9.00 - 16.30 น.

 

ผู้ที่ดูสินค้านี้ มักจะดูสินค้านี้ด้วย

ผู้ที่สนใจสินค้านี้ สนใจสินค้านี้ด้วย

ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า (จากทั้งหมด 0 คน)
ภาพรวมความพึงพอใจ
0
0
0
0
0
ความเห็นของลูกค้าเฉลี่ย
ยอดรวม  ยังไม่มีการประเมิน