ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
promo code 10.10 Super Deal (22-24 Oct 19)

แบ่งชำระผ่านบัตรธนชาต Spend More Smile More

*เงื่อนไข

แบ่งชำระผ่านบัตรธนชาต "Spend More Smile More"
สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแบบแบ่งชำระ 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

รับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 200,000 คะแนน* หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท* ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการ
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ MIP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 4712066 (ครั้งละ 3 บาท ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ) ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 6

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้ ใช้ได้ที่ทุกร้านค้าที่รับบริการแบ่งชำระ Smile Plan ทั้งแบบ 0% และผ่อนแบบมีดอกเบี้ย ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.61 – 28 ก.พ.62 ยกเว้น ประกันทุกประเภท ตาม MCC Code ที่ระบุโดย VISA และ Master Card เท่านั้น
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ยกเว้นบัตรเดบิต และบัตรเครดิตองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
เงื่อนไขการแบ่งชำระ
 • ประเภทสินค้า และ/หรือบริการ ที่ร่วมรายการ รวมถึงระยะเวลาแบ่งชำระ 0% และ/หรือมีดอกเบี้ย เป็นไปตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด
เงื่อนไขการให้คะแนนสะสมพิเศษ / เครดิตเงินคืน (*)
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษหรือเครดิตเงินคืนเฉพาะหมายเลขบัตรที่ทำการลงทะเบียนตามที่ระบุ และได้รับ sms ตอบกลับการเข้าร่วมรายการแล้วเท่านั้น
 • คะแนนสะสมพิเศษ และเครดิตเงินคืนสำหรับสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมแบบแบ่งชำระทั้งแบบ 0% และแบบมีดอกเบี้ย ต่อหมายเลขบัตรตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.61 – 28 ก.พ. 62 โดยคำนวณยอดใช้จ่ายตามขั้น (ดังตาราง) และไม่สามารถสะสมยอดแบ่งชำระรวมกันระหว่างบัตรหลัก และบัตรเสริมได้ สำหรับรายการเปลี่ยนยอดรูดเต็มจำนวนเป็นรายการแบ่งชำระผ่าน Call Center (IPP on Call), รายการค่าปรับ, รายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกซื้อสินค้า และรายการเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท ไม่นับรวมรายการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับบัตรประเภทที่มีคะแนนสะสม : จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 200,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขายและ สำหรับบัตรประเภทที่ไม่มีคะแนนสะสม : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด สูงสุด 20,000 บาทต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารฯ จะทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ไม่ผิดนัดชำระ และยังคงสภาพสมาชิกจนถึงวันที่ทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ/เครดิตเงินคืน
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบคะแนนสะสมพิเศษ / เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรฯที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรฯในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรฯโดยสุจริต
 • คะแนนสะสมพิเศษ/เครดิตเงินคืนไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขอื่นๆ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถรับร่วมกับรายการส่งเสริมการขายแบบแบ่งชำระ 0%/มีดอกเบี้ย รายการอื่นๆได้อีกตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ (คือสามารถรับสิทธิพิเศษในรายการแบ่งชำระ ที่ธนาคารมีให้กับแต่ละร้านค้าได้อีกตามเงื่อนไขรายการนั้นๆ)
 • ธนาคารฯเป็นเพียงสื่อกลางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ กรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหาโปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ดุลยพินิจและการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร 1770 กด 0 กด 2