ผ่อน 0% กับทางบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทยนานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อน 0% กับทางบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทยนานสูงสุด 10 เดือน

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

ต่อที่ 1 ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 23,000 บาท เมื่อทำรายการผ่อนชำระออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 23,000 บาท/หมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
*ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการพิมพ์ ONL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก แล้วส่ง SMS มาที่ 4712066
(3บาท/ครั้งส่งเพียงครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการขาย) ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. – 31 พ.ค. 61

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
- สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรแบบผ่อนชำระผ่านเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. – 31 พ.ค. 61
- บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
- สินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ0% และระยะเวลาในการผ่อนชำระเป็นไปตามที่เว็บไซต์กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ
- ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะหมายเลขบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามที่ระบุ และได้รับ SMS ตอบกลับเข้าร่วมรายการแล้วเท่านั้น
- การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เฉพาะแบบผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN โดยจะเครดิตเงินคืนตามจำนวนแต่ละช่วงของยอดค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (ตามตาราง) และจำกัดการเครดิตเงินคืนสูงสุด 23,000 บาท / หมายเลขบัตร ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
- การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันและทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
- ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตที่ยังสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
- การรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อย่างอื่นได้
- จำกัดเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการรับสิทธิ์กับเว็บไซต์ ที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยไม่รวมการเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด หากกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้ากรณีสินค้ามีปัญหา แตกหัก หรือชำรุด และ/หรือบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ โทร. 1770 กด 0 กด 2