สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาติ รับสิทธิ์ 2 ต่อ

บัตรเครดิตธนชาติ

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ต่อที่ 1

- สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาติ รับส่วนลดทันที 10% เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป โดยกรอกโค้ด "TBANK10" (จำกัดส่วนลดสูงสุด 300 บาท ต่อเซลล์สลิปและจำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ) เมื่อช้อปออนไลน์ที่ www.shopat24.com
• ระยะเวลาการรับส่วนลดตั้งแต่วันที่ ​1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 59
• ​คูปองส่วนลดสำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.shopat24.com เท่านั้น ยกเว้น สินค้าบางรายการ , Mobile & IT Clearance 2016 , สินค้าผลิตภัณฑ์ Apple ทุกรายการ , นมผง , สินค้าจัดรายการพิเศษ Super Shock , สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์, สินค้าการกุศล, สินค้าผ่อน 0% , สินค้าเครื่องมือแพทย์
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย

• รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัทหรือเว็บไซต์กำหนด​ ทางบริษัท​ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด​
​​• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ต่อที่ 2

- สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59
- สิทธืพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทยเท่านั้น บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะหมายเลขบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS ตามที่ระบุ และได้รับ SMS ตอบกลับว่าท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมรายการ Online Extreme III 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59 แล้วเท่านั้น
- การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป ทั้งประเภทรายการรูดชำระเต็มจำนวนและแบบผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN โดยจะเครดิตเงินคืนตามจำนวน แต่ละช่วงของยอดค่าใช้จ่าย/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (ตามตาราง) และจำกัดการเครดิตสูงสุด 9% (สูงสุด 2,000 บาท) / หมายเลขบัตร / ตลอดการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถนำยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรแบบผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN นับรวมยอดกับรายการใช้จ่ายแบบรูดชำระเต็มจำนวนได้
- การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันและทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
- ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตที่ยังสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิคเงินคืน