กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า/กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (2 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90