บริการติดตั้งฟรี

เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องซักผ้า

1.การต่อท่อจ่ายน้ำเข้า-ท่อน้ำเข้าห่างจากตัวเครื่องประมาณ 50 ซม. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้เตรียมไว้ทางช่างมีบริการติดตั้ง 200-300 บาท


2.ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. และทางระบายน้ำทิ้งโดยที่ช่างไม่ต้องเจาะ (ช่างไม่สามารถให้บริการเรื่องการเจาะได้) เรื่องค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับหน้างานกำหนดตายตัวไม่ได้

- พื้นต้องเป็นพื้นราบเท่านั้น
- ปลั๊กไฟ ต้องอยู่ใกล้ๆกับก๊อกน้ำได้เลย

**เรื่องข้อมูลต่างๆช่างจะติดต่อลูกค้าก่อนการเข้าและแจ้งลูกค้าเพิ่มเติม

เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- ท่อแอร์ในกล่องได้รับไปประมาณ 4 เมตร - คอยร์เย็นติดความสูงให้เหมาะสมเพื่อการกระจายความเย็นได้ทั่วห้องและห่างจากฝ้าอย่างน้อย 15 ซม.แต่ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยว่าต้องการแบบไหน

- คอยร์ร้อนติดนอกบ้านตามบริการที่ลูกค้ากำหนดแต่ต้องมีระยะการเดินท่อน้ำยาไม่ต่ำกว่า 3 เมตร หากต้องติดตั้งแบบหลังชนหลังควรขดท่อไว้ 1 รอบ (ตามรูป) แล้วช่างจะแจ้งเองว่าเหมาะสมหรือไม่หน้างานอีกครั้ง
- ท่อน้ำทิ้งไม่ได้กำหนดจำนวนเมตรตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น

**สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม คือ จุด หรือ เมมไฟแอร์

**สายไฟเข้าเครื่องไม่ควรต่อจากปลั๊กไฟ ควรต่อจากเมนท์เบรกเกอร์เท่านั้นspan