วิธีการจัดส่ง

ได้รับสินค้าเมื่อไหร่

จังหวัด รับที่เซเว่นอีเลฟเว่น รับที่บ้าน
รับรอบปกติ รับภายในวัน
ชำระเงินภายใน 11:30 น.
กรุงเทพ-ปริมณฑล 3-5 วัน*  3-5 วัน* 1 วัน **
ต่างจังหวัด 5-7 วัน* 5-7 วัน* ไม่ร่วม
ค่าธรรมเนียม ฟรี!
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักสินค้าและระยะทาง)
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักสินค้า และ
ระยะทาง)

*1.เงื่อนไขสินค้ารับที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือรับที่บ้าน รอบปกติ
- ระยะเวลาจัดส่งไม่รวมวันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จ่ายวัน เสาร์-อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ บวกเพิ่มอีก 1 วัน
- มี SMS เเจ้งเตือนเมื่อสินค้าส่งถึง
- พื้นที่เป็นเกาะท่ีต้องข้ามเรือ ใช้ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มประมาณ 2 วัน

**2.เงื่อนไขสินค้าจัดส่งบ้านภายในวัน (Same Day Shipping)
- จัดส่งบ้านภายในวัน  เฉพาะสินค้าที่มีสัญลักษณ์และจัดส่งตามที่อยู่ใน กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
โดยต้องชำระเงินภายใน 11:30 น. (หลัง 11:31 น. จะส่งสินค้าตามรอบปกติ)
- ในกรณีคำสั่งซื้อของท่านมี  "สินค้าจัดส่งบ้านภายในวัน" และสินค้าอื่นๆ รวมอยู่ด้วย 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งสินค้าได้ดังนี้ แยกรับสินค้า หรือ รับสินค้าพร้อมกันตามรอบจัดส่งปกติ 

กรณีพิเศษ
สั่งซื้อ หนังสือ/CD,DVD เรื่องเดียวกัน จํานวนมากกว่า 10 ชิ้น บริการจัดส่งภายใน 7-9 วัน
สั่งซื้อ เครื่องออกกําลังกาย, ที่นอน บริการจัดส่งภายใน 7-15 วัน
สั่งซื้อ ยานพาหนะ บริการจัดส่งภายใน 7-14 วัน (กทม-ปริมณฑล), 21 วัน (ต่างจังหวัด)

จังหวัด รับที่เซเว่นอีเลฟเว่น รับที่บ้าน
รับรอบปกติ รับภายในวัน
ชำระเงินภายใน 11:30 น.
กรุงเทพ-ปริมณฑล 3-5 วัน*  3-5 วัน* 1 วัน **
ต่างจังหวัด 5-7 วัน* 5-7 วัน* ไม่ร่วม
ค่าธรรมเนียม ฟรี!
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักสินค้าและระยะทาง)
มีค่าจัดส่ง
(คำนวณตาม น้ำหนักสินค้า และ
ระยะทาง)

*1.เงื่อนไขสินค้ารับที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือรับที่บ้าน รอบปกติ
- ระยะเวลาจัดส่งไม่รวมวันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จ่ายวัน เสาร์-อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ บวกเพิ่มอีก 1 วัน
- มี SMS เเจ้งเตือนเมื่อสินค้าส่งถึง
- พื้นที่เป็นเกาะท่ีต้องข้ามเรือ ใช้ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มประมาณ 2 วัน

**2.เงื่อนไขสินค้าจัดส่งบ้านภายในวัน (Same Day Shipping)
- จัดส่งบ้านภายในวัน  เฉพาะสินค้าที่มีสัญลักษณ์และจัดส่งตามที่อยู่ใน กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
โดยต้องชำระเงินภายใน 11:30 น. (หลัง 11:31 น. จะส่งสินค้าตามรอบปกติ)
- ในกรณีคำสั่งซื้อของท่านมี  "สินค้าจัดส่งบ้านภายในวัน" และสินค้าอื่นๆ รวมอยู่ด้วย 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งสินค้าได้ดังนี้ แยกรับสินค้า หรือ รับสินค้าพร้อมกันตามรอบจัดส่งปกติ 

กรณีพิเศษ
สั่งซื้อ หนังสือ/CD,DVD เรื่องเดียวกัน จํานวนมากกว่า 10 ชิ้น บริการจัดส่งภายใน 7-9 วัน
สั่งซื้อ เครื่องออกกําลังกาย, ที่นอน บริการจัดส่งภายใน 7-15 วัน
สั่งซื้อ ยานพาหนะ บริการจัดส่งภายใน 7-14 วัน (กทม-ปริมณฑล), 21 วัน (ต่างจังหวัด)
อัตราค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง (น้ำหนัก / กิโลกรัม) กรุงเทพ และปริมณฑล*
ราคา / กล่อง
ต่างจังหวัด
ราคา / กล่อง
≤ 1 กิโลกรัม 55 65
≤ 3 กิโลกรัม 70
80
≤ 5 กิโลกรัม 90
120
≤ 10 กิโลกรัม 120
150
≤ 15 กิโลกรัม 150
210
≤ 20 กิโลกรัม 200
250
> 20 กิโลกรัม คิดเพิ่ม / กิโลกรัม +30
+30

* นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร

ค่าขนส่ง (น้ำหนัก / กิโลกรัม) กรุงเทพ และปริมณฑล*
ราคา / กล่อง
ต่างจังหวัด
ราคา / กล่อง
≤ 1 กิโลกรัม 55 65
≤ 3 กิโลกรัม 70
80
≤ 5 กิโลกรัม 90
120
≤ 10 กิโลกรัม 120
150
≤ 15 กิโลกรัม 150
210
≤ 20 กิโลกรัม 200
250
> 20 กิโลกรัม คิดเพิ่ม / กิโลกรัม +30
+30

* นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร