Happy Jumbo Sale ลดถล่มสต็อก ช็อคส่งท้ายปี (11-12 Dec 18)

ทราบได้อย่างไรว่าชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต , Line Pay การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ รอ SMS แจ้งจัดส่งสินค้า
  • ชำระเงินที่ "ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง" ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ต้องนำใบรายการสั่งซื้อไปชำระที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
    การชำระเงินถึงจะเสร็จสมบูรณ์ รอ SMS แจ้งจัดส่งสินค้า
  • ชำระเงินด้วยการผ่อน 0% ต้องทำการผ่อนหน้าเว็บ การชำระเงินถึงเสร็จสมบูรณ์ รอ SMS แจ้งจัดส่งสินค้า ดูวิธีการผ่อนจ่าย
  • ชำระเงินเก็บเงินปลายทาง (COD) บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน และเก็บเงินปลายทางโดยพนักงานจัดส่งสินค้า กรุณาเตรียมเงินเท่ากับราคาสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินของคุณได้ที่ เมนู  "สถานะการสั่งซื้อ"