เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับ Shopat24.com

เงื่อนไขการรับเงินคืน 500 บาท
1) ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้า Shopat24.com ครบ 15,000 บาท ขึ้นไปต่อ 1 ออเดอร์ ต่อ 1 สิทธิ์ จะได้รับเงินคืน 500 บาท ในรูปแบบคูปองเงินสด ส่วนลด 500 บาท ช้อปขั้นต่ำ 500 บาท ภายใน 1 สัปดาห์หรือทุกๆวันอังคารถัดไปหลังจากที่มีการชำระเงินโดยส่งผ่านระบบ SMS ไปยังเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
2) ต้องเป็นออเดอร์ที่เข้าเกณฑ์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับ Shopat24.com เท่านั้น
3) คูปองเงินสด ในรูปแบบเงินคืน 500 บาท สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน www.shopat24.com เท่านั้น ไม่สามารถแลก เปลี่ยน คืนเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืน หรือยกเลิกบัตร
4) ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1) ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้า Shopat24.com ครบ 15,000 บาท ขึ้นไปต่อ 1 ออเดอร์ ต่อ 1 สิทธิ์ จะได้รับเงินคืน 500 บาท ในรูปแบบคูปองเงินสด ส่วนลด 500 บาท ช้อปขั้นต่ำ 500 บาท ภายใน 1 สัปดาห์หรือทุกๆวันอังคารถัดไปหลังจากที่มีการชำระเงินโดยส่งผ่านระบบ SMS ไปยังเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
2) ต้องเป็นออเดอร์ที่เข้าเกณฑ์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับ Shopat24.com เท่านั้น
3) คูปองเงินสด ในรูปแบบเงินคืน 500 บาท สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน www.shopat24.com เท่านั้น ไม่สามารถแลก เปลี่ยน คืนเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืน หรือยกเลิกบัตร
4) ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับ Shopat24.com
การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ผ่านการสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน Shopat24.com ยกเว้นหนังสือ นิตยสารและตำราเรียน และต้องเป็นออเดอร์ที่ซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 14 - 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

1) สำหรับการสั่งซื้อผ่านทางเว็ปไซต์ Shopat24.com
- กรณีชำระเงินที่ "ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง" ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ทั่วประเทศ จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 20.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิต จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 24.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2) รายละเอียดการสั่งซื้อผ่านทาง Call Center 02-711-7666
- กรณีชำระเงินที่ "ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง" ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ทั่วประเทศ จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 20.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิต จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 24.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 20.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ผ่านการสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน Shopat24.com ยกเว้นหนังสือ นิตยสารและตำราเรียน และต้องเป็นออเดอร์ที่ซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 14 - 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

1) สำหรับการสั่งซื้อผ่านทางเว็ปไซต์ Shopat24.com
- กรณีชำระเงินที่ "ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง" ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ทั่วประเทศ จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 20.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิต จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 24.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2) รายละเอียดการสั่งซื้อผ่านทาง Call Center 02-711-7666
- กรณีชำระเงินที่ "ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง" ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ทั่วประเทศ จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 20.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิต จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 24.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร จะต้องเป็นออเดอร์ที่สั่งซื้อและชำระเงินก่อนเวลา 20.00น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีเต็มใบ

วิธีการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ

 1. กรุณาส่งอีเมลถึงCustomercare@24Shopping.co.th
 2. Subject (ชื่ออีเมล) : ขอใบกำกับภาษี
 3. รายละเอียด 
  1. เลขที่ออเดอร์
  2. ออกในนาม : ออกในนามบริษัท หรือ ออกในนามบุคล
  3. หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  4. สาขาที่ (สำหรับออกในนามบริษัท)
  5. ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
  6. ให้จัดส่งถึงคุณ
  7. ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ
  8. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
  9. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ให้ทำการขีดฆ่า/ยกเลิก  และระบุข้อความ "ยกเลิกเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ" 
  10. ถ่ายรูป/Scan ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แนบมากับ e-mail
หมายเหตุ
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ทางลูกค้าจะได้รับพร้อมกับสินค้า (กรุณาแจ้งพนักงานทุกครั้ง)
- กรณีใบกำกับภาษีอย่างย่อหาย ลูกค้าต้องแจ้งความ ใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐาน โดยเงื่อนไขที่แจ้งความ ดังนี้
"เอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อ/เต็มรูป ของ หมายเลขการซื้อ___วันที่___จำนวนเงินรวม___บาท  ได้สูญหาย ขอแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานใช้ขอเอกสารใบใหม่"
- ต้องขออภัยหากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่แนบใบกำกับภาษีอย่างย่อ ทางเราไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้กับท่านได้
- กรณีท่านทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสูญหาย ทางเราไม่สามารถออกใหม่ให้ท่านได้
- หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โดยจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ