ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
ส่งฟรีที่เซ่เว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้าน

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของซัมซุงจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดหรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกัน จะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (international warranty ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าชิ้นนี้)

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

1) ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการคัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิ ดพลาด หรือความประมาทซึ่ งเกิ ดจากความเข้าใจคลาดเคลื่นไปจาก ขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2) อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
3) การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์ห รือแมลงกัดแทะ
4) รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
5) การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
6) ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทร นิคส์ จำกัด และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
7) หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณี ใดๆ

ประเภทของสินค้าที่ให้บริการลูกค้าที่บ้าน

1) เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เตาอบไฟฟ้าแบบฝัง เตาไฟฟ้าแบบฝัง และเครื่องดูดควัน
2) พลาสม่าทีวี พลาสม่ามอนิเตอร์ โทรทัศน์จอแก้ว โทรทัศน์แอลซีดี แอลอีดีทีวี จอภาพแอลซีดี จอภาพแอลอีดี และจอภาพแอลเอฟดี ตั้งแต่ขนาด 32 นิ้ว ขึ้นไป
3) เลเซอร์พรินเตอร์สีทุกรุ่น และเลเซอร์พรินเตอร์ขาวดำ ความเร็วมากกว่า 28 แผ่น/นาที/กระดาษA4 หรือ พรินเตอร์แบบ มัลติฟังก์ชั่น ความเร็วมากกว่า 20 แผ่น/นาที/กระดาษ A4 (ยกเว้นเฉพาะรุ่นที่อยู่ในตระกูลของ SCX-4521F และ SCX-4720F) และ MFP สำหรับงานถ่ายเอกสาร
4) โปรเจคเตอร์

เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, เตาอบไมโครเวฟ, เครื่องปรับอากาศ และเครื่องดูดฝุ่น

1) ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อทั้งค่าบริการ, ค่าพาหนะ และ ค่าอะไหล่โดยต้องยื่น แสดงหลักฐานการซื้อ ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ (ยกเว้นเครื่องดูดฝุ่น)
2) คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาบน และเครื่องซักผ้าถังคู่ แมกนีตรอนไมโครเวฟ รับประกัน 5 ปี, โครงสร้างภายในไมโครเวฟที่ใช้สารเซรามิก อินาเมลเคลือบพื้นผิว อินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น รับประกัน 10 ปี (สำหรับโครงสร้างภายในไมโครเวฟที่ใช้สารเซรามิก อินาเมล เคลือบพื้นผิวเริ่มรับประกันจากเดือน สิงหาคม 2556), มอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาบนรุ่น Wobble, ดีดีมอเตอร์และดิจิตอลอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ของเครื่องซักผ้าฝาหน้ารับประกัน 11 ปี อย่างไรก็ตามหลังจากหมดระยะประกันสินค้า 1 ปีแรก ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำยา ค่าอุปกรณ์ ค่าซ่อมและค่าพาหนะซึ่งต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์, มอเตอร์, ดีดีมอเตอร์, เซรามิก อินาเมลหรือแมกนีตรอน
3) เครื่องดูดฝุ่น รับประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อทั้งค่าบริการค่าพาหนะ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
4) ไม่รับประกันอุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดความเสียหายหลังการใช้งาน
5) ไม่รับประกันการแตก, หัก, ร้าวของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยแก้วหรือพลาสติก เช่น ชั้นวางของ, ปุ่มปรับอุณหภูมิในตู้เย็น
6) ไม่รับประกันเครื่องซักผ้าที่เสีย เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมในตัวเครื่อง การทำความสะอาด และล้างถังซัก, ตัวกรองน้ำเข้า, ถุงกรองสิ่งสกปรกของเครื่องซักผ้า
7) ไม่รับประกันเครื่องซักผ้า, เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องดูดฝุ่นซึ่งใช้งานในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม และใช้ผิดคุณสมบัติ

เตาอบไฟฟ้าแบบฝัง, เตาไฟฟ้าแบบฝัง และเครื่องดูดควัน

1) ระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการ, พาหนะ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
2) การรับประกันนี้ไม่นับรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท, ชิ้นส่วนที่แตกหักหลังการใช้งาน ได้แก่ โครง/กรอบเครื่อง, สวิทช์, ลูกบิด, เบรคเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก
3) ไม่รับประกันแผ่นกรองทุกประเภทของเครื่องดูดควันหลังการใช้งาน

โทรทัศน์จอแก้ว, แอลซีดีทีวี, แอลอีดีทีวี, ชุดโฮมเธียเตอร์,เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องเล่นบลู-เรย์ และเครื่องเล่น MP3

1) ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
2) อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่ 1) หน้าจอพลาสติก 2) โครงภายนอก 3) เสาอากาศ 4) ชิ้นส่วนพลาสติกและหน้ากาก
3) หลอดภาพทีวีสี รับประกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ปีที่ 1 รับประกันทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ ปีที่ 2 และปีที่ 3 รับประกันเฉพาะหลอดภาพ อย่างไรก็ตาม ค่าอุปกรณ์ ค่าซ่อม และค่าพาหนะ ซึ่งต้องใช้ในการเปลี่ยนหลอดภาพ ลูกค้าต้องชำระหลังจากหมดระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปีแรก
4) จอภาพโทรทัศน์แอลซีดี, แอลอีดีทีวี รับประกัน 1 ปี
5) แบตเตอรี่ของเครื่องเล่น MP3 รับประกัน 1 ปี เท่ากับตัวเครื่อง, รับประกัน 6 เดือน เฉพาะอุปกรณ์ในกล่องที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ได้แก่ อแดปเตอร์, ชุดหูฟัง, สาย USB

พลาสม่าทีวี และพลาสม่ามอนิเตอร์

1) ระยะเวลารับประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการ, ค่าพาหนะ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
2) เฉพาะจอภาพรับประกัน 1 ปี ทั้งค่าบริการ ค่าพาหนะ และค่าอะไหล่ อย่างไรก็ตามลูกค้าต้องชำระเฉพาะค่าจอภาพ หากเกินระยะเวลารับประกันจอภาพ 1 ปี (แต่ไม่เสียค่าบริการภายใน 2 ปี) นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
3) กรณีของจอไหม้จากการเปิดภาพเดิมติดต่อกันจะไม่รับประกันจอภาพ

กล้องถ่ายวีดีโอ และกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล

1) ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
2) รับประกัน 6 เดือน เฉพาะอุปกรณ์ในกล่องที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ได้แก่ แบตเตอรี่, แท่นชาร์จไฟ,อแดปเตอร์, ตัวประจุไฟแบบเคลื่อนที่, สายหูฟังและเมมโมรี่การ์ด
3) ไม่รับประกันความเสียหาย, ชำรุดของอุปกรณ์สำเร็จรูป และอุปกรณ์ภายนอก ได้แก่ ปุ่มกด,กระจก, หน้ากาก, สายต่อพวง,อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอื่นๆ รวมถึงการทำความสะอาดใดๆ
4) ในกรณีการรับประกันต่างประเทศสำหรับกล้องถ่ายวีดีโอ รับประกัน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่ โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อและใบรับประกันต่างประเทศที่ระบุชื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับประกัน

เลเซอร์พรินเตอร์, มัลติฟังก์ชั่น และแฟ็กซ์

1) สินค้าประเภทพรินเตอร์ขาวดำ, พรินเตอร์สีและพรินเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น สำหรับงานพรินเตอร์ เป็นหลัก มีระยะเวลารับประกัน 3 ปี ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ ส่วนสินค้าประเภทแฟกซ์ และ พรินเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับงานถ่ายเอกสารเป็นหลัก มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี ทั้งค่า บริการและค่าอะไหล่ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
2) ตลับหมึกพิมพ์ มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี ทั้งแบบที่แถมมาพร้อมตัวเครื่อง และแบบที่ซื้อเฉพาะ ตลับหมึกพิมพ์ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อขอเปลี่ยนตลับใหม่
3) มีการรับประกันชิ้นส่วนที่ต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เสริม เช่นชุดลำเลียงผงหมึก, อุปกรณ์สร้าง ภาพ, กล่องบรรจุผงหมึกส่วนเกิน, ชุดทำความร้อน, ชุดดึงกระดาษ, การ์ดเน็ตเวิร์ค, แผงหน่วย ความจำ รับประกันตลอดอายุการใช้งานตามคุณสมบัติแต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลารับประกันของ ตัวเครื่อง นับจากวันที่ซื้อโดยต้องแสดงหลักฐานการซื้อ เช่น ในกรณีที่เครื่องมีเวลารับประกันเหลือ อยู่ 3 เดือน ให้ถือว่ายังรับประกันแค่ 3 เดือนถึงแม้ว่าชิ้นส่วนนั้นยังไม่หมดอายุการใช้งานก็ตาม

จอภาพแอลซีดี, จอภาพแอลอีดี และจอภาพแอลเอฟดี

1) จอภาพรับประกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่โดยแสดงหลักฐานการซื้อ
2) ไม่รับประกันอุปกรณ์ภายนอก ได้แก่ 1) ปุ่มกดควบคุม 2) กรอบพลาสติกด้านหน้าและหลัง
3) ฐานรองจอ
4) ไม่รับประกันความเสียหายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และกาแล็คซี่ คาเมร่า

1) ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่โดยต้องยื่นแสดงหลักฐานการซื้อต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
2) รับประกันอุปกรณ์เสริมในกล่องที่มาพร้อมกับตัวเครื่องโทรศัพท์ ได้แก่ ตัวชาร์จไฟ,อแดปเตอร์, ชุดหูฟัง รับประกัน 6 เดือน ยกเว้น แบตเตอรี่ ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องโทรศัพท์ รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโดยต้องแสดงหลักฐานการซื้อของตัวเครื่อง
3) รับประกันอุปกรณ์เสริมที่ซื้อแยกจากตัวเครื่องโทรศัพท์ ได้แก่ บลูทูธ,แบตเตอรี่, ตัวชาร์จไฟ, อแดปเตอร์, ชุดหูฟัง, ที่ชาร์จไฟในรถ,แท่นชาร์จไฟและอแดปเตอร์ของบลูทูธ รับประกัน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์เสริมและจำเป็นต้องมีหลักฐานการซื้อมาแสดงเท่านั้น
4) ไม่รับประกันอุปกรณ์นอกเหนือจากข้อที่2) และ3) รวมถึงชิ้นส่วนประกอบภายนอก, กรอบเครื่อง, ปุ่มกด, คู่มือ, แผ่น CD และอื่นๆ
5) ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากการส่งข้อความ, การโหลดภาพและเสียง, เสียหายจากเหงื่อ, การทำความสะอาดเครื่องและการใช้งานผิดประเภท
6) การซ่อมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์อาจเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและอะไหล่ ที่ได้รับการแก้ไขในสภาพที่เทียบเท่าของใหม่