สังฆภัณฑ์ ราคา 700 บาท ขึ้นไป (6 สินค้า)

จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90
จำนวนสินค้าต่อหน้า  30 60 90