ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
Non-Stop Shopping (18-23 Jun 21)

วันมาฆบูชา (16 สินค้า)

แสดง  30 60 90
ชุดสังฆทานวันเกิด - ชุดสังฆทาน, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ชุดสังฆทานวันเกิด
฿ 139
ชุดสังฆทานตักบาตรยาสามัญ - ชุดสังฆทาน, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ชุดสังฆทานตักบาตรยาสามัญ
6%
฿ 130
฿ 138
ธูปหอมสุขภาพ กลิ่นแก่นจันทร์ (แพ็ก 3 ห่อ) - ธูปหอมสุขภาพ, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ธูปหอมสุขภาพ กลิ่นแก่นจันทร์ (แพ็ก 3 ห่อ)
3%
฿ 169
฿ 174
ลักกี้ เทียนแพใหญ่ No.21 สีเหลือง (ห่อละ 9 เล่ม) - ลัคกี้, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ลักกี้ เทียนแพใหญ่ No.21 สีเหลือง (ห่อละ 9 เล่ม)
5%
฿ 125
฿ 132
ชุดสังฆทานไทยธรรม (ใหญ่) - ชุดสังฆทาน, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ชุดสังฆทานไทยธรรม (ใหญ่)
฿ 189
ชุดตักบาตรอาหารแห้ง - ชุดตักบาตร, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ชุดตักบาตรอาหารแห้ง
6%
฿ 110
฿ 117
DURACRAFT พัดลม 8 นิ้ว SKT - DURACRAFT, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
DURACRAFT พัดลม 8 นิ้ว SKT
65%
฿ 349
฿ 990
ชุดสังฆทานไทยธรรม (เล็ก) - ชุดสังฆทาน, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ชุดสังฆทานไทยธรรม (เล็ก)
฿ 169
เทพพนม ธูปหอมแบบยาว 11 นิ้ว (แพ็ก 5 ห่อ) - เทพพนม, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
เทพพนม ธูปหอมแบบยาว 11 นิ้ว (แพ็ก 5 ห่อ)
฿ 90
ลัคกี้ เทียนแพใหญ่ No.21 สีขาว (ห่อละ 9 เล่ม) - ลัคกี้, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ลัคกี้ เทียนแพใหญ่ No.21 สีขาว (ห่อละ 9 เล่ม)
3%
฿ 139
฿ 144
USB MP3 บทสวดมนต์ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ - M.D. TAPE, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
USB MP3 บทสวดมนต์ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
22%
฿ 195
฿ 250
เทพพนม ธูปหอมแบบสั้น 8 นิ้ว (แพ็ก 5 ห่อ) - เทพพนม, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
เทพพนม ธูปหอมแบบสั้น 8 นิ้ว (แพ็ก 5 ห่อ)
฿ 159
เทพพนม ธูปเทียนชุด (แพ็ก 5 ชุด) - เทพพนม, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
เทพพนม ธูปเทียนชุด (แพ็ก 5 ชุด)
฿ 105
ธูปหอมสุขภาพ กลิ่นมะลิ (แพ็ก 3 ห่อ) - ธูปหอมสุขภาพ, วันมาฆบูชา
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ธูปหอมสุขภาพ กลิ่นมะลิ (แพ็ก 3 ห่อ)
3%
฿ 169
฿ 174
แสดง  30 60 90
ประวัติความสำคัญวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการ (ประเทศไทย)  วันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินอินเดีย หรือ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ รวมถึงหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ ส่งผลให้วันมาฆบูชามีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นความรู้ แนวทาง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต คือเรื่องของการทำความดี ละความชั่วทุกชนิด ทำจิตใจให้สงบ ผ่องใส 

ประวัติความสำคัญวันมาฆบูชา เป็นเรื่องที่ชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ ว่ามีความเป็นมาสำคัญอย่างไร แล้วในวันมาฆบูชา ส่วนใหญ่มีกิจกรรมที่ควรปฏิบัติอะไรบ้าง  

พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ 


ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และทรงประกาศพระศาสนา เริ่มมีการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นเวลา 9 เดือน โดยส่งพระอรหันต์สาวกออกไปจาริกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เมื่อใกล้พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงถูกยกให้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์ หรือ วันที่พระอรหันต์ทั้งหลายได้ระลึกถึง ก่อนที่ตนจะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า

เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะ ผู้ศรัทธาพราหมณลัทธินิยมถือเป็นวันศิวาราตรี มีการบูชาพระศิวะ ทำพิธีลอยบาป หรือ ล้างบาป บัดนี้ตนได้เลิกลัทธิเดิม มุ่งหน้าเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมาย จำนวน 1,250 รูป

หลังจากนั้นต่อมาในวันเพ็ญเดือน 3 ตามคติพราหมณ์ ถือเป็นวันพิธีศิวาราตรี พระสาวกทั้งหลายการรวมตัวกันทำพิธีชำระบาปตามพิธีพราหมณ์ และรวมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทนความหมายวันมาฆบูชา 

วันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา  เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป

ความสำคัญวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญ และมีเหตุการณ์อัศจรรย์ เนื่องจากพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป โดยพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ มารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย  ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พร้อมทั้งยังแสดงโอวาทปาติโมกข์ ทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกสังคม ในเรื่องให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส สงบ 

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

สำหรับพุทธศาสนา การปฎิบัติตนในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตรตอนเช้า จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด พอถึงเวลาช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ตกกลางคืนนำดอกไม้ ธูปเทียนเดินทางไปวัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ ในขณะที่เดินเวียนเทียนตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสังฆ จนครบ 3 รอบ หลังจากนั้นให้นำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดจัดเตรียมไว้
นอกจากประวัติความสำคัญในวันมาฆบูชา กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ การเลือกชุดสังฆทาน ทำบุญถวายพระเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ควรเลือกชุดสังฆทานที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ ได้แก่ ปัจจัย 4 และสิ่งของที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน แนะนำชุดสังฆทาน ดังนี้

ชุดตักบาตรอาหารแห้ง

ภายในชุดตักบาตรอาหารแห้ง ประกอบด้วย ข้าวสาร 100 กรัม 1 ถุง ไวตามิลค์ 1 กล่อง นำเปล่า 1 ขวด และขิงผง 1 กล่องชุดสังฆทานตักบาตรยาสามัญ

ชุดสังฆทานตักบาตรยาสามัญ ภายในประกอบด้วยชุดเครื่องยา ทำแผล ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวกต่อการนำไปทำบุญในโอกาสต่างๆ


ชุดสังฆทานวันเกิด

ชุดสังฆทานวันเกิด ประกอบด้วยของใช้ต่างๆ คุณภาพดี ได้มาตรฐาน ใช้ถวายพระสงฆ์


ชุดสังฆทานไทยธรรม (เล็ก)

ชุดสังฆทานไทยธรรม ภายในประกอบด้วยสิ่งของสำหรับทำทาน ทำบุญ ถวายพระสงฆ์ อาทิ เครื่องไทยธรรมที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ 


นอกจากชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว คุณสามารถจัดชุดสังฆทานเองในวันมาฆบูชาได้ เพื่อให้สิ่งของที่ถวายนำประโยชน์ให้พระ แนะนำเลือกอุปกรณ์เครื่องเขียน และหนังสือธรรมะ เพื่อศึกษาพระธรรม ผ้าไตรจีวร บาตรพระ ยารักษาโรค เครื่องดื่ม อาหารแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น แต่! สำหรับผู้ที่ไม่เวลาเลือกซื้อเพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็วสามารถเลือกซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูป หรือ สินค้าเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ได้ที่ ShopAt24 สินค้าคุณภาพ จัดส่งโดยเซเว่นอีเลฟเว่น ส่งฟรี สามารถรับสินค้าได้ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศไทย สินค้าคุณภาพอ ราคาถูก