ช้อปผ่านแอป สนุกขึ้น สะดวกจริง24 ชั่วโมง โหลดฟรี
DECEMBER ONSALE! (2-3 Dec 2020)

น้ำดื่ม (41 สินค้า)

แสดง  30 60 90
  • 1
น้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - Nestle, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
30%
฿ 118
฿ 168
น้ำดื่มสิงห์ 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - สิงห์, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มสิงห์ 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
42%
฿ 98
฿ 168
น้ำดื่มเซเว่นซีเล็ค 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) - เซเว่นซีเล็ค, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มเซเว่นซีเล็ค 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด)
38%
฿ 96
฿ 156
น้ำแร่ มิเนเร่ 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) - Minere, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่ มิเนเร่ 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด)
28%
฿ 172
฿ 240
น้ำดื่มคริสตัล 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - คริสตัล, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มคริสตัล 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
24%
฿ 128
฿ 168
น้ำดื่มสิงห์ 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) - สิงห์, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มสิงห์ 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด)
30%
฿ 118
฿ 168
น้ำแร่เพอร์ร่า 750 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - Purra, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่เพอร์ร่า 750 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
22%
฿ 226
฿ 288
น้ำดื่มเซเว่นซีเล็ค 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - เซเว่นซีเล็ค, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มเซเว่นซีเล็ค 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
33%
฿ 96
฿ 144
น้ำแร่เซเว่นซีเล็ค 1000 มล. (แพ็ก 6 ขวด) - เซเว่นซีเล็ค, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่เซเว่นซีเล็ค 1000 มล. (แพ็ก 6 ขวด)
24%
฿ 128
฿ 168
น้ำดื่มคริสตัล 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) - คริสตัล, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มคริสตัล 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด)
19%
฿ 136
฿ 168
น้ำดื่มสิงห์ 750 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - สิงห์, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มสิงห์ 750 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
27%
฿ 158
฿ 216
Aura Mineral Water 1500ml (6 pcs) - ออร่า, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
Aura Mineral Water 1500ml (6 pcs)
7%
฿ 258
฿ 276
น้ำดื่มเซเว่นซีเล็ค 350 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - เซเว่นซีเล็ค, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มเซเว่นซีเล็ค 350 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
15%
฿ 102
฿ 120
น้ำแร่มิเนเร่ จุกสปอร์ต 750 มล. (แพ็ก 6 ขวด) - Minere, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่มิเนเร่ จุกสปอร์ต 750 มล. (แพ็ก 6 ขวด)
14%
฿ 196
฿ 228
ออร่า น้ำแร่ 500 มล. (แพ็ค 12 ขวด) - ออรา, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ออร่า น้ำแร่ 500 มล. (แพ็ค 12 ขวด)
10%
฿ 258
฿ 288
น้ำดื่มช้าง 600 มล.  (แพ็ก 12 ขวด) - ช้าง, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มช้าง 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
24%
฿ 128
฿ 168
น้ำแร่เพอร์ร่า 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) - Purra, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่เพอร์ร่า 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด)
14%
฿ 196
฿ 228
น้ำแร่มองต์เฟลอ 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด) - มองต์เฟลอ, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่มองต์เฟลอ 1500 มล. (แพ็ก 6 ขวด)
4%
฿ 254
฿ 264
น้ำแร่มองต์เฟลอ 500 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - มองต์เฟลอ, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่มองต์เฟลอ 500 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
10%
฿ 258
฿ 288
น้ำแร่เพอร์ร่า 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - Purra, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่เพอร์ร่า 600 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
13%
฿ 208
฿ 240
น้ำแร่เซเว่นซีเล็ค 500 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - เซเว่นซีเล็ค, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่เซเว่นซีเล็ค 500 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
22%
฿ 168
฿ 216
น้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ 330 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - Nestle, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ 330 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
15%
฿ 102
฿ 120
น้ำแร่เซเว่นซีเล็ค 350 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - เซเว่นซีเล็ค, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่เซเว่นซีเล็ค 350 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
19%
฿ 136
฿ 168
น้ำแร่ มิเนเร่ 330 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - มิเนเร่, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่ มิเนเร่ 330 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
13%
฿ 168
฿ 192
น้ำแร่มิเนเร่ 500 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - Minere, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่มิเนเร่ 500 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
18%
฿ 198
฿ 240
น้ำดื่มเซเว่นซีเล็ค 6 ลิตร (แพ็ก 2 แกลลอน) - เซเว่นซีเล็ค, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มเซเว่นซีเล็ค 6 ลิตร (แพ็ก 2 แกลลอน)
3%
฿ 156
฿ 160
น้ำแร่ ออร่า 330 มิลลิลิตร (แพ็ก 15 ขวด) - ออร่า, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำแร่ ออร่า 330 มิลลิลิตร (แพ็ก 15 ขวด)
1%
฿ 256
฿ 258
ยันฮีวิตามินวอเตอร์ 460 มล. (ยกลัง 12 ขวด) - ยันฮี, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
ยันฮีวิตามินวอเตอร์ 460 มล. (ยกลัง 12 ขวด)
2%
฿ 200
฿ 204
น้ำดื่มสปริงเคิล 550 มล. (แพ็ก 12 ขวด) - สปริงเคิล, น้ำดื่ม
 ผ่อนชำระ 0% 
 โปรโมชั่น 
น้ำดื่มสปริงเคิล 550 มล. (แพ็ก 12 ขวด)
21%
฿ 132
฿ 168
แสดง  30 60 90
  • 1